For Foreigners

 • 안진바이오는 유해환경으로부터 피부를 보호하고 건강한 삶을 영위하기 위해 자연으로부터 얻은 추출물을 이용하여 제품을 연구&개발, 판매하는 회사입니다.
  안진바이오는 피부에 대한 전문적인 지식, 원료성분에 대한 경험적 노하우를 가진 전문가들이 함께 연구하여,자연과 고유의 특허기술이 접목된 제품을 만들고자 노력합니다.
  안진바이오는 논란이되는 유해 화학성분 및 동물성원료를 배제하고 자연에서 얻은 천연식물성 추출물로 인간에게 탁월한 효과를 제공하는 처방제품을 만들어냅니다.
  안진바이오는 과장광고 및 마케팅으로 제품의 가격에 거품을 만들지 않습니다. 안진바이오는 오직 최고의 원료를 엄선하여 최고의 품질로 제품을 만들며, 전문적인 서비스를 제공합니다.
 • Ahnjin Bio conducts research & development and sells environment-friendly products by natural extracts to keep your skin from harmful environment and to maintain healthy life.
  Ahnjin Bio tries to make products that graft our own patented technology and nature by experiential experts of skin and ingredients.
  Ahnjin Bio makes prescribed product that is excellent for human with natural plant extracts and excludes argumental toxic chemical ingredients and animal extracts.
  Ahnjin Bio does not make price bubbles by excessive advertisements and marketing.
  Ahnjin Bio makes best quality products, selects raw materials carefully, and provides professional services.
 • 安真BIO是以保护受环境影响的肌肤,追求健康的生活为基础,利用大自然中的天然萃取物,研制和销售产品的公司。
  安真BIO拥有掌握专业护肤知识以及丰富的原料成分研究经验的专业研究团队,将自然与专利技术结合研制出优质的产品。
  安真BIO不使用任何有害化学成分,而是从大自然中提取天然植物萃取物,使用对人体具有高效能的成分处方研制产品。
  安真BIO不使用夸张的广告与宣传来提高产品的价格,安真BIO精心选用最佳原料,研发质量一流的产品,提供专业化服务。
 • アンジンバイオは有害環境から肌を保護し,健康な暮らしを営むために自然から得た抽出物を利用して製品を研究&開発,販売する会社です。
  アンジンバイオは肌に対する専門的な知識,原料成分に対する経験的ノウハウを持った専門家たちが共に研究し,自然と独自の特許技術が融合された製品を作ろうと努力します。
  アンジンバイオは議論がされている有害な化学成分と動物性原材料を排除し,自然から得た天然植物性抽出物により,人間に卓越した効果を提供する処方製品を作り出します。
  アンジンバイオは,誇張広告およびマーケティングで製品の価格的なバブルを作りません。 アンジンバイオは最高原料を厳選し,最高の品質で製品を作り,専門的なサービスを提供します。
 • Ahnjin Bio tiến hành nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường với nguyên liệu chiết xuất thiên nhiên để bảo vệ làn da của bạn khỏi môi trường độc hại và duy trì cuộc sống khỏe mạnh.
  Ahnjin Bio nỗ lực tạo ra các sản phẩm kết hợp giữa công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi với các thành phần tự nhiên bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm về da và các nguyên liệu.
  Ahnjin Bio đưa ra các sản phẩm tiêu chuẩn có lợi ích tuyệt vời cho người dùng với chiết xuất từ thực vật thiên nhiên và loại trừ các thành phần hóa học độc hại hoặc có nguồn gốc động vật.
  Ahnjin Bio không tạo ra bong bóng giá bởi quảng cáo và tiếp thị quá mức. Ahnjin Bio cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, lựa chọn nguyên liệu cẩn thận và mang tới dịch vụ chuyên nghiệp.
TOP